Pisanje besedil za spletne strani

Pisanje besedil za spletne strani je najbolje prepustiti nekomu, ki to delo res obvlada. Tako bodo namreč rezultati najboljši, poleg tega pa bo tako delo tudi najhitreje opravljeno. Če nameravate izdelati novo spletno stran ali prenavljate staro, je zagotovo čas tudi za nova besedila, ki morajo biti kvalitetno spisana in pripravljena tako, da bodo s svojo obliko in vsebino pritegnila bralce.

Kakšna so kvalitetna besedila?

Vsebina besedil mora biti informativna, a hkrati zanimiva, poleg tega pa je treba pri pisanju upoštevati tudi to, s kakšnim namenom je napisano določeno besedilo. Večina spletnih strani vsebuje na primer tudi kratko predstavitev podjetja, ki mora biti napisana tako, da spletni obiskovalec prejme vse potrebne informacije o podjetju, hkrati pa mora biti podjetje v tem besedilu predstavljeno v najboljši luči, tako da pri tistemu, ki besedilo bere, to vzbudi zaupanje.

Nekateri drugi teksti na spletni strani pa imajo spet drugačen namen: nagovarjajo obiskovalca k določeni aktivnosti, so bolj prodajno usmerjeni itd. – to je treba upoštevati tudi pri pripravi takšnih tekstov. Pisanje besedil za spletne strani se torej začne z načrtovanjem tega, kakšna besedila je sploh treba napisati in kakšna je njihova funkcija na neki strani. Pri tem je treba kar nekaj premisleka, ki je nujen za to, da boste na koncu dobili kvalitetna besedila.

Kvalitetni so sicer tisti teksti, ki so:

 • unikatni,
 • primerno strukturirani,
 • ustrezne oblike,
 • napisani na zanimiv način,
 • slogovno primerni,
 • privlačni za branje,
 • brez pravopisnih ali drugih napak,
 • vsebinsko ustrezni,
 • takšni, da ustrezajo funkciji, zaradi katere so bili napisani.

Pomembna je tako vsebina kot oblika

Na internetu namreč ni pomembna le vsebina napisanih besedil, ampak tudi njihova oblika oziroma struktura. Besedila morajo biti:

 • premišljeno strukturirana,
 • razdeljena na več odstavkov,
 • imeti poleg naslova še več podnaslovov,
 • napisana tako, da se bralec ne ustraši obsežnosti besedila,
 • prilagojena dizajnu spletne strani,
 • opremljena s fotografijami, slikami, piktogrami, infografikami itd.,
 • biti čim bolj privlačna za branje oziroma berljiva.

Prav zato je za pisanje besedil za spletne strani najbolje najti profesionalnega pisca, ki bo za to znal kar se da učinkovito poskrbeti. Z njegovo pomočjo boste za svojo spletno stran dobili točno takšno besedilo, kot ga potrebujete.

 

Read Also