Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?

CMS sistemi

25 Mar Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?

Potreba po ažurnosti informacij

Potreba po vsakodnevnem objavljanju ali ažuriranju večjega števila spletnih strani je problem, s katerim se soočajo mnogi lastniki spletnih strani. Čas, ki poteče od nastanka potrebe po objavi določenih informacij na spletni strani do njene objave in stroški, ki so s tem procesom povezani, lahko predstavljajo eno ključnih prednosti ali pa slabosti spletnega nastopa. Če so postopki za objavo informacij na spletni strani preveč zapleteni in tudi predragi (kar je še posebej pogost pojav pri kompleksnih in vsebinsko zelo obsežnih spletnih mestih), lahko privedejo do tega, da se vsebina na spletni strani preprosto ne ažurira oziroma se ne ažurira v tako pogostih časovnih intervalih, kot bi se to lahko. Na daljši rok se kaže takšen odnos do vsebine v njeni vedno manjši ažurnosti, pomembnosti in verodostojnosti, kar slej ko prej pripelje do zmanjšanega priliva obiskovalcev na spletno stran.

Podjetja, ki za ažuriranje spletne vsebine najemajo zunanje izvajalce, se lahko poleg večjih stroškov soočijo tudi s problemi, ki so povezani z odzivnim časom vzdrževalcev vsebine. Veliko podjetij namreč tarna, da mine pogostokrat preveč časa od posredovanja zahtevka za spremembo vsebine do njegove izpolnitve. Za marsikatero podjetje, ki je prepuščeno na milost in nemilost zunanjih vzdrževalcev vsebine, je lahko takšen odnos poguben, saj lahko neažurna vsebina povzroči poleg odliva obiskovalcev s spletne strani tudi veliko poslovno škodo.

Podjetjem, ki se soočajo s takšnimi in podobnimi težavami, bi še kako prav prišla takšna programska rešitev, ki bi jim omogočila, da brez znanja spletnega programiranja popolnoma sami upravljajo z vsebino kot tudi s celotno spletno stranjo. Glede na to, da imajo vsa podjetja potrebo po minimiziranju stroškov na vseh ravneh poslovanja in potrebno po čimbolj enostavni objavi ažurnih informacij na spletni strani, se zdijo sistemi za upravljanje z vsebinami (ang. Content Management Systems, v nadaljevanju sistemi CMS) ena najbolj optimalnih rešitev za zadovoljitev omenjenih potreb. Ker so sistemi CMS namenjeni samostojnemu ustvarjanju, urejanju in vzdrževanju spletnih vsebin ter upravljanju s celotno spletno stranjo, se lahko tako podjetja z njihovo pomočjo delno ali v celoti izognejo stroškom vzdrževalnih pogodb ali pa stroškom povezanih z najemom programerjev, ki skrbijo za ažuriranje vsebine.

Prednosti CMS rešitev

V zadnjih letih beležimo pravo ekspanzijo komercialnih (plačljivih) in odprtokodnih (brezplačnih) sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami. Čeprav so sistemi CMS namenjeni različnim tipom spletnih strani in čeprav pokrivajo zelo raznolik spekter funkcionalnosti, lahko rečemo, da imajo vsaj v osnovi enoten skupen cilj: na enostaven način omogočiti objavo vsebin na spletni strani, ne da bi imel uporabnik pri tem težave z načinom in obliko prikaza.

Torej to pomeni, da spreminjanje vsebine na spletni strani namreč ni pogojeno s poznavanjem programskih jezikov. Urejanje spletnih vsebin s pomočjo sistema CMS je resnično zelo enostavno opravilo, ki je zelo podobno uporabi enega izmed urejevalnikov besedil kot sta npr. Word ali Notepad. Poleg enostavne uporabe je ena izmed poglavitnih prednost uporabe sistema CMS tudi ta, da lahko uporabnik prek spletnega brskalnika kadarkoli in od kjerkoli ureja vsebino spletnega mesta.

Ne glede na vrsto spletne strani boste tako lahko z uporabo ustreznega sistema CMS vse spremembe na spletni strani opravili hitro, enostavno in predvsem takrat ko boste to želeli. In ne samo to, v skrb za ažurnost spletne predstavitve boste lahko vključili tudi svoje sodelavce. Dostop do sistema CMS ima lahko namreč več oseb znotraj podjetja, kar pomeni, da se lahko opravilo vzdrževanja spletnih strani porazdeli med točno določene osebe (npr. prodajni referent spreminja cenike, kadrovnik skrbi za ažurnost podatkov o zaposlenih, tržnik za akcijsko ponudbo, ipd.). Z uporabo CMS sistema boste tako lahko svoje obiskovalce redno razveseljevali s svežimi in aktualnimi informacijami, z novostmi iz vašega prodajnega programa, z akcijskimi ponudbami, novimi članki, nasveti, zanimivostmi, itd.

Kaj omogočajo sistemi CMS?

Kljub temu, da deluje večina sistemov za upravljanje z vsebinami po podobnem principu, pa se med seboj najbolj razlikujejo po uporabnosti in po številu ter namembnosti različnih funkcionalnosti, ki jih omogočajo. Med najbolj pogosto ponujene funkcionalnosti sistemov CMS bi lahko prišteli naslednje:

 • hitro in preprosto urejanje ter oblikovanje vsebin
 • dodajanje in urejanje slik, tabel, grafov, povezav
 • samostojno urejanje strukture strani spletnega mesta
 • že vnaprej izdelani moduli za vnos podatkov na spletne strani (anketa,forum…)
 • časovno vodena objava vsebine (določimo kdaj se vsebina objavi na spletni strani)
 • možnost uvoza in izvoza podatkov (Word, Excel, Access…)
 • kreiranje podatkov za RSS sisteme vsebin
 • pozicioniranje spletne strani na iskalnikih
 • možnost dodeljevanje pravic upravljanja
 • možnost administracije uporabnikov
 • podrobna statistika obiskanosti spletnega mesta
 • večjezična podpora
 • arhiviranje podatkov

Seznam možnosti, ki jih lahko omogočajo sistemi CMS, bi lahko nadaljevali v nedogled. CMS sistem danes predstavlja standard v pogledu kakovostno narejenih spletnih strani. Lahko pa tudi vi že danes dobite svojo spletno stran na nekaterih izmed najboljših CMS sistemov koji danes obstajajo !

2 komentarja

Objavi komentar